Tag Archives: tầng hầm

Quy định về chiều cao tầng hầm nhà phố là bao nhiêu?

Xây dựng tầng hầm khi xây dựng nhà phố là một vấn đề rất quan trọng của các gia chủ. Bởi vì chi phí khi xây dựng tầng hầm chiếm một tỷ lệ đáng kể trong toàn bộ chi phí xây dựng. OkHome xin chia sẻ quy định về chiều cao tầng hầm như sau: […]